Due Diligence (2)

Piața și poziționarea competitivă

Evaluarea cotei de piață a companiei, poziționarea competitivă și strategiile de marketing pentru a înțelege poziția sa în industrie.

Investitorii evaluează potențialul de creștere al cotei de piață a unei companii în timpul procesului de due diligence prin efectuarea unei analize cuprinzătoare a pieței.

  • Dimensiunea pieței și oportunitatea: Investitorii evaluează dimensiunea generală a pieței pe care operează compania și potențialul de creștere. De obicei, acestea caută companii care vizează dimensiuni ale pieței de cel puțin 100 de milioane EUR, indicând un potențial semnificativ al pieței.
  • Analiza pieței și perspectivele de creștere: Aceasta implică evaluarea dimensiunii pieței, a potențialului de creștere și a poziționării companiei pe piață. Înțelegerea perspectivelor de creștere ale industriei și capacitatea companiei de a capta o cotă de piață mai mare este crucială.
  • Analiza comparativă și multiplii de evaluare: Analiza comparativă implică compararea marjelor de profit ale companiei și a multiplilor de evaluare cu cele ale concurenților săi pentru a evalua poziționarea competitivă și potențialul de creștere.

Prin luarea în considerare a acestor valori cheie, investitorii pot obține o înțelegere globală a potențialului de creștere a cotei de piață a unei companii, care este esențial pentru luarea deciziilor de investiții în cunoștință de cauză.

  • Bariere de intrare: Decizia de a investi sau nu într-o companie depinde si de  barierele care ar putea îngreuna intrarea concurenței în acelasi sector.
  • Economii de scară: Întreprinderile existente pot beneficia de costuri medii mai scăzute din cauza dimensiunii lor, ceea ce face dificilă concurența pentru noii intrați pe piață în funcție de costuri.
  • Efecte de rețea: În industriile în care valoarea unui produs sau serviciu crește pe măsură ce mai mulți oameni îl folosesc, cum ar fi platformele de socializare, rețeaua stabilită poate acționa ca o barieră pentru noii intrați.
  • Proprietatea sau controlul asupra unei resurse cheie limitate: De exemplu, o companie aeriană care controlează accesul la un aeroport popular și limitat poate crea o barieră semnificativă la intrare.
  • Identitatea mărcii și loialitatea clienților: Mărcile consacrate cu o loialitate puternică a clienților pot face dificilă câștigarea cotei de piață de către noii intrați.

Aceste bariere naturale la intrare pot avea un impact semnificativ asupra dinamicii competitive a unei industrii, îngreunând stabilirea noilor firme și concurența cu actorii existenți.

Resurse umane și cultură corporativă

Evaluarea relațiilor cu angajații, a conducerii și a culturii corporative, deoarece acești factori pot avea un impact semnificativ asupra succesului investiției, în special în contextul fuziunilor și achizițiilor.

Investigarea integrității. Acesta este un domeniu foarte sensibil, deoarece asocierea dintre un investitor de renume și un antreprenor nu atât de reputat poate crea daune pe termen lung pentru companie și pentru investitor. Investitorii vor angaja specialiști pentru a efectua verificări ale antecedentelor privind etica în afaceri.

Riscuri de mediu, sociale și de guvernanță

Investigarea riscurilor sociale și de mediu, inclusiv a aspectelor legate de drepturile omului, pentru a se asigura că investiția se aliniază la practicile de investiții responsabile. Prin examinarea aprofundată a acestor zone sensibile, echipa de tranzacționare a investitorilor poate lua decizii în cunoștință de cauză și poate atenua riscurile potențiale asociate investiției.

Evaluarea relațiilor cu angajații, a conducerii și a culturii corporative, deoarece acești factori pot avea un impact semnificativ asupra succesului investiției, în special în contextul fuziunilor și achizițiilor.

Investigarea riscurilor sociale și de mediu, inclusiv a aspectelor legate de drepturile omului, pentru a se asigura că investiția se aliniază la practicile de investiții responsabile.

Due diligence-ul este un subiect sensibil in procesul de tranzactie si trebuie abordat de ambele parti cu deschidere totala.

Citate:

[1] https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2019/03/27/comprehensive-guide-due-diligence-issues-mergers-and-acquisitions/?sh=6f6088862574

[2] https://www.unpri.org/human-rights/how-to-identify-human-rights-risks-a-practical-guide-in-due-diligence/11457.article

[3] https://corporatefinanceinstitute.com/resources/valuation/due-diligence-overview/

[4] https://www.toptal.com/finance/due-diligence-consultants/investment-due-diligence

[5] https://www.investopedia.com/terms/d/duediligence.asp

[1] https://www.shopify.com/uk/blog/what-is-barrier-to-entry

[2] https://www.investopedia.com/terms/b/barrierstoentry.asp

[3] https://www.britannica.com/money/barriers-to-entry

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Barriers_to_entry

[5] https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/entry-barrier

1] https://study.com/learn/lesson/barriers-to-entry-types-examples.html

[2] https://www.britannica.com/money/barriers-to-entry

[3] https://www.investopedia.com/terms/b/barrierstoentry.asp

[4] https://www.economicsonline.co.uk/business_economics/barriers-to-entry.html/

[5] https://www.shopify.com/uk/blog/what-is-barrier-to-entry

[1] https://seraf-investor.com/compass/article/big-enough-be-interesting-market-size-opportunity

[2] https://www.investopedia.com/terms/d/duediligence.asp

[3] https://fastercapital.com/content/What-due-diligence-will-investors-perform-on-your-company.html

[4] https://www.investopedia.com/articles/stocks/08/due-diligence.asp

[5] https://www.4degrees.ai/blog/venture-capital-due-diligence-checklist

[1] https://seraf-investor.com/compass/article/big-enough-be-interesting-market-size-opportunity

[2] https://www.investopedia.com/terms/d/duediligence.asp

[3] https://www.investopedia.com/articles/stocks/08/due-diligence.asp

[4] https://fastercapital.com/content/What-due-diligence-will-investors-perform-on-your-company.html

[5] https://www.4degrees.ai/blog/venture-capital-due-diligence-checklist

[1] https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2019/03/27/comprehensive-guide-due-diligence-issues-mergers-and-acquisitions/?sh=6f6088862574

[2] https://www.unpri.org/human-rights/how-to-identify-human-rights-risks-a-practical-guide-in-due-diligence/11457.article

[3] https://corporatefinanceinstitute.com/resources/valuation/due-diligence-overview/

[4] https://www.toptal.com/finance/due-diligence-consultants/investment-due-diligence

[5] https://www.investopedia.com/terms/d/duediligence.asp