Due Diligence

Due Diligence este cel mai important pas într-un proces de cumpărare sau vânzare a unei companii sau a unui activ.

 

Toți investitorii, indiferent dacă sunt strategici sau instituționali, ar trebui să efectueze diligența necesară înainte de a încheia un contract de cumpărare de acțiuni cu vânzătorul. Procesul de due diligence diferă de la un investitor la altul, deoarece valorile evaluării diferă de la o industrie la alta, de la un investitor la altul, dar câteva capitole rămân neschimbate. În sectoarele in care primează activele undei companii, investitorii vor prefera metoda DCF (flux de numerar actualizat/discounted cash flow), în timp ce în sectorul servicii, metoda preferată poate fi multiplul de EBITDA. În ambele cazuri, un investitor prudent va încerca să-și plaseze propria evaluare față de alte tranzacții din trecut din același sector sau față de companiile listate la bursa din același sector de activitate..

De obicei, investitorii strategici (companii bine stabilite care caută să obtină cotă de piață sau intrare pe piață nouă) vor negocia pe baza expertizei și interesului lor, iar unele elemente din lista procesului de due diligence vor avea un impact minim sau deloc asupra tranzacției, cu toate acestea, prețul va fi de așteptat să fie la capătul inferior al spectrului. Pe de altă parte, investitorul instituțional care are o responsabilitate fiduciară față de proprii comanditari va efectua o diligență aprofundată încercând să acopere cât mai mult posibil toate unghiurile și riscurile. Indiferent de experiența și expertiza pe care un investitor financiar le poate avea într-un sector, acestea nu vor fi niciodată potrivite pentru o companie specializată cu specialiști interni și management cu experiență, de unde și minuțiozitatea investigației. Contrar așteptărilor oricui, un investitor instituțional poate plăti puțin mai mult decât un investitor strategic pentru aceeași companie. Este modul lor de a face față concurenței.

Atunci când efectuează due diligence, echipa de tranzacționare a investitorilor caută de obicei zone sensibile pentru a evalua riscurile și recompensele potențiale ale unei investiții.

Înregistrări financiare

O revizuire cuprinzătoare a situațiilor financiare, a fluxului de numerar și a bilanțului companiei pentru a asigura acuratețea și a evalua sănătatea financiară a afacerii. În general, investitorii vor analiza înregistrările financiare care se întorc în urmă cu 3 până la 5 ani pentru a evalua consistența, creșterea, implementarea politicilor și viziunii, investițiile capex, creșterea EBITDA, stabilitatea și predictibilitatea fluxului de numerar, nivelul datoriilor, pozițiile de numerar și capitalul circulant, precum și capacitatea companiei de a face investiții viitoare. Pe baza constatărilor, investitorul va încerca să modifice prețul oferit în timpul negocierilor pentru a minimiza riscurile de integrare post-investiție.

Respectarea legislației și a reglementărilor

Examinarea problemelor juridice și de reglementare, inclusiv litigiile în curs, respectarea legilor și reglementărilor locale și orice riscuri juridice potențiale. De obicei, această sarcină de due diligence va fi efectuată de o echipă de avocați angajați de investitor / cumpărător pentru a evalua riscul juridic. Este indicat ca ambele parti sa angajeze avocati specializati in tranzactii pentru a verifica contractele comerciale care vor fi preluate ulterior achizitiei, garantiile in derulare, contractele comerciale sau orice alt document sau actiune/decizie anterioara care poate genera un potential proces. Una dintre preocupările majore ale unui investitor este pericolul de a se încurca în procese după achiziție. Acesta este un punct valid care trebuie respectat de vânzători, deoarece orice potențial proces care ar putea fi acordat împotriva companiei va fi redus din prețul de vânzare dacă nu va fi corectat între semnare și închiderea financiară.

O parte din activitatea echipei juridice constă în investigarea conformității companiei cu legislația locală și reglementările pieței, precum și a riscurilor de mediu și/sau sociale.

Proprietatea intelectuală (PI) este un alt subiect fierbinte investigat în timpul due diligence-ului juridic, indiferent dacă compania respectă IP-ul altcuiva sau îl are pe al său, caz în care întrebarea este cât de protejat este și câtă valoare adaugă tranzacției.

Aspecte operaționale

Înțelegerea problemelor legate de producție ale companiei, a lanțului de aprovizionare și a eficienței operaționale pentru a identifica eventualele provocări sau puncte slabe. Aceasta este ceea ce se numește Due Diligence tehnic și este efectuată de o echipă de experți din industrie, neutră pentru ambele părți. Aceștia vor petrece timp la sediul unde au loc operațiunile și vor evalua viabilitatea operațiunilor, procesele, sănătatea și siguranța, licențierea etc. Acest lucru este relevant în principal pe piețele reglementate, unde nerespectarea poate duce la pierderea licenței sau la amenzi mari.