Etica în Afaceri

Integritatea, responsabilitatea și transparența

Integritatea, responsabilitatea și transparența sunt trei elemente fundamentale ale eticii in afaceri. Etica în afaceri se ghidează după de standarde reflectate în coduri de conduită și practici corporative care promovează comportamentul responsabil și legal.

Principii de etică în afaceri

Etica în afaceri se bazează pe câteva principii de bază: (i) Integritatea, adică respectarea normelor morale și a valorilor în luarea deciziilor si in conduita in afaceri si in viata socială a managementului companiei si a angajaților acestora. (ii) Responsabilitatea socială, inclusiv atenția la impactul asupra societății, comunităților și mediului. (iii) Transparența în comunicare și raportare, precum și respectul față de drepturile angajaților și acționarilor, completează baza principiilor etice.

Coduri de conduită și bune practici

Practica europeană are la baza principiul auto guvernării prin înființarea de structuri de reglementare in sectoare de activitate. În sectorul investițiilor de capital privat (private equity), si de capital de risc (venture capital) organismul de auto-reglementare este EVCA European Venture Capital  Association, din care fac parte majoritatea investitorilor  instituționali, manageri de fonduri din Europa.

EVCA adoptă codurile de conduită și de bune practici care definesc standardele etice pe care membrii săi le urmează. Aceste documente oferă orientări specifice cu privire la comportamentul angajaților, relațiile cu clienții și partenerii de afaceri, gestionarea conflictelor de interese și altele. De asemenea, acestea pot include proceduri pentru raportarea încălcărilor etice și mecanisme de sancționare pentru cei care încalcă regulile stabilite.

Responsabilitatea Socială Corporativă

Responsabilitatea socială corporativă (CSR) este un element cheie al eticii în afaceri. Companiile sunt încurajate să își asume un rol activ în abordarea problemelor sociale și ecologice, contribuind la binele comun și la dezvoltarea durabilă. Acest angajament în CSR nu este doar perceput ca o obligație morală, ci și ca o strategie de afaceri care poate consolida reputația și relațiile cu partenerii de afaceri si partenerii sociali: guvern, sindicate, administrație locală, instituții de învățământ, etc.

Implementarea și Supravegherea

Etica în afaceri în jurisprudențele  este implementată și supravegheată în principal de către consiliile de administrație, comitetele de etică și managementul executiv al companiilor. Reglementările guvernamentale și organizațiile independente, precum și acționarii și investitorii, sunt primii interesați ca aceste principii sa fie implementate si aplicate pentru asigurarea respectării standardelor etice. Orice deraiere de la aceste principii le poate aduce acestora prejudicii de imagine prin asociere.