Guvernanța corporatistă și accesul la capital

În epoca ESG guvernanța corporatistă și accesul la capital se află într-o legătură intrinsecă: capitalul si finanțarea se găsesc în situația de a fi direcționate, prin reglementari (in State si UE), către companii care au implementat si se conduc după normele ESG.

Guvernanța corporatistă (G în ESG) reprezintă setul de reguli, practici și procese prin care o companie este condusă și controlată.

Acestea includ structura consiliului de administrație, transparența informațiilor, relațiile cu acționarii și alte aspecte care afectează modul în care compania este administrată.

Accesul la capital se referă la capacitatea unei companii de a obține finanțare pentru operațiunile sale curente sau pentru a-și finanța proiecte de dezvoltare și expansiune.

Legătura dintre guvernanța corporatistă și accesul la capital poate fi demonstrată prin mai multe aspecte:

Guvernanța corporatistă solidă inspiră încrederea în rândul investitorilor. Investitorii sunt mai predispuși să își aloce capitalul către companii care au structuri de conducere eficiente, consilii de administrație echilibrate și procese transparente. O guvernanță deficitară poate duce la pierderea încrederii investitorilor și, implicit, la dificultăți în obținerea capitalului.

Guvernanța corporatistă presupune furnizarea transparentă a informațiilor financiare și operaționale. Companiile cu guvernanță corporatistă solidă oferă informații clare și complete investitorilor, ceea ce facilitează procesul de luare a deciziilor. Investitorii sunt mai predispuși să aloce capital companiilor care oferă transparență și raportare corectă.

O guvernanță corporatistă eficientă asigură o administrație și o gestionare eficiente a resurselor companiei. Companiile bine conduse sunt mai susceptibile să utilizeze eficient capitalul disponibil, ceea ce le crește atractivitatea lor în fața investitorilor. Accesul la capital este mai ușor pentru companiile care demonstrează o utilizare responsabilă și eficientă a resurselor.

Investitorii, inclusiv acționarii existenți și potențiali, sunt interesați de companiile care oferă oportunități bune de creștere a valorii acțiunilor. O guvernanță corporatistă solidă asigură că interesele acționarilor sunt bine reprezentate și că deciziile de conducere sunt luate în favoarea creșterii valorii companiei pe termen lung. Aceasta poate atrage mai ușor capitalul, deoarece investitorii sunt interesați de companiile cu perspective de creștere durabilă.

În concluzie, guvernanța corporatistă și accesul la capital sunt interconectate, deoarece o guvernanță solidă sporește încrederea investitorilor, crește transparența informațiilor, îmbunătățește eficiența operațională și atrage acționari, toate acestea contribuind la facilitarea accesului la capital pentru companie.